VitaMedKids

Terapia wcześniaków i niemowląt

Rehabilitacja niemowląt

 • Ocena rozwoju psychoruchowego wcześniaków i niemowląt z grup podwyższonego ryzyka
 • Prognoza rozwoju psychoruchowego wcześniaków i niemowląt prowadzona na podstawie standaryzowanych testów oceny wg    Prechtl’a oraz TIMP (Test of Infants Motor Performance)
 • Terapia wcześniaków i niemowląt zagrożonych rozwojem mózgowego porażenia dziecięcego
 • Terapia wcześniaków i niemowląt z zaburzeniami napięcia, asymetrią posturalną, opóźnieniem psychoruchowym
 • Terapia niemowląt z wrodzonymi wadami stóp (stopa końsko-szpotawa, stopa końska)
 • Terapia niemowląt z kręczem szyi
 • Terapia niemowląt z okołoporodowym uszkodzeniem splotu barkowego
 • Terapia niemowląt z wadami wrodzonymi (przepuklina oponowo-rdzeniowa, artrogrypoza, achondroplazja itp.)
 • Terapia niemowląt z zespołami genetycznymi (zespół Downa, zespół Lowe’a, zespół Prader-Willi itp.)
 • Instruktaż dotyczący prawidłowej pielęgnacji oraz prostych ćwiczeń i zabaw dla rodziców
 • Kinesiotaping (plastrowanie terapeutyczne) wspomagający terapię

PROWADZIMY REHABILITACJĘ METODAMI:

NDT Bobath – dokładniejsze informacje na temat tej metody znajdziecie Państwo w zakładce Ćwiczenia indywidualne wg koncepcji NDT Bobath. W terapii niemowląt szczególnie ważne jest:
Prowadzenie terapii zgodnie z wiekiem kalendarzowym
Dbałość o jakość ruchu
Umiejętność przewidywania i zapobieganie zmianom wtórnym w przyszłości
Prawidłowa pielęgnacja
Dostarczanie wielu, różnorodnych wzorców ruchowych, co jest podstawą prawidłowego procesu edukacji sensomotorycznej „Podążanie” za dzieckiem w terapii – dziecko traktowane jest jako podmiot w terapii, aktywnie uczestniczy w ćwiczeniach, NIE PŁACZE

Metodą Vojty – zwanej metodą odruchowej lokomocji. Polega ona na wyzwalaniu prawidłowych wzorców ruchowych / mechanizmów lokomocji poprzez stymulację u dziecka tzw. stref wyzwalania w odpowiednich pozycjach wyjściowych.

SI – u niemowląt wykazujących zaburzenia z integracji sensorycznej stosujemy elementy metody Integracji Sensorycznej. Co może m. in. wskazywać na zaburzenia integracji sensorycznej u niemowlęcia:

 • Dziecko bardzo krzyczy podczas przebierania pieluszki
 • Dziecko nie lubi przytulania, głaskania, masażu, kąpieli
 • Dziecko często i dużo płacze, nie potrafi się uspokoić
 • Wygórowany odruch Moro połączony z płaczem
 • Strach przy zmianach pozycji, podnoszeniu
 • Dziecko boi się głośniejszych dźwięków