VitaMedKids

Terapia skolioz metodą FITS

FITS może być stosowana jako samodzielny system korekcji skolioz, wspomaganie leczenia gorsetowego, przygotowanie dzieci do zabiegu operacyjnego a także korekcja obręczy barkowej i miedniczej po zabiegach operacyjnych.

FITS – Funkcjonalna Indywidualna Terapia Skolioz

Koncepcja FITS została opracowana na podstawie doświadczeń oraz licznych badań w 2004 roku przez dr n. med. Mariannę Białek oraz mgr Andrzeja M’hango i jest stale rozwijana.

Aby zrozumieć cele i założenia metody należy wiedzieć czym właściwie jest skolioza. Skolioza to choroba, polegająca na pogłębieniu lub spłyceniu krzywizn przednio – tylnych (lordoza, kifoza), zgięciu bocznym kręgosłupa oraz rotacji kręgów (skręcenie), co powoduje niesymetryczne ustawienia barków, łopatek oraz miednicy, kątów talii, przeniesienie środka ciężkości, garb żebrowy najczęściej po wypukłej stronie skrzywienia, pogorszenie wady w okresie przyśpieszonego wzrostu, zaburzenia czucia głębokiego z więzadeł mięśni i stawów – co powoduje utrwalenie nawyku wadliwej postawy, przeciążenia aparatu ruchu i szybsze zwyrodnienia kręgosłupa. Skoliozy strukturalne powstają u dzieci i młodzieży w okresie wzrostu. Najczęściej między 1-3,7-9,12-15 rokiem życia. Im wcześniej powstała skolioza tym gorsze są rokowania.

Skoliozie towarzyszą różne dysfunkcje, wśród których należy wymienić:

  1. nieprawidłowe wzorce postawy i niewystarczająca świadomość własnej postawy
  2. nieprawidłowe obciążanie stóp
  3. zaburzona stabilizacja dolnego tułowia
  4. ograniczenia w zakresie ruchomości 3-4 żeber po stronie wklęsłości skoliozy, zaburzony mechanizm ruchów klatki piersiowej w trakcie oddychania
  5. nieprawidłowe obciążanie pośladków w pozycji siedzącej, nieprawidłowy chód oraz wykonywane czynności dnia codziennego z powodu długo trwającego wzorca ruchowego.

Biorąc pod uwagę dysfunkcje jakie towarzyszą skoliozie, autorzy koncepcji proponują indywidualnie dostosowany program ćwiczeń w zależności od kąta skrzywienia oraz od wyniku badania klinicznego pacjenta. Na tej podstawie wyznacza się cele ogólne i szczegółowe terapii. FITS może być stosowana jako samodzielny system korekcji skolioz, wspomaganie leczenia gorsetowego, przygotowanie dzieci do zabiegu operacyjnego a także korekcja obręczy barkowej i miedniczej po zabiegach operacyjnych.